Jednostrani raskid ugovora

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)
Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s TDS d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane TDS d.o.o. S te izvršenim plaćanjem od strane krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovora o kupoprodaji između TDS d.o.o. i kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe. Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete ispuniti dolje.


OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Pravo na jednostrani raskid ugovora.

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača roba predana u posjed. Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, potrošač mora obavijestiti TDS d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem ovog obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, poslane poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom (u kojoj su navedeni ime i prezime, adresa, broj telefona, telefaksa I adresa elektroničke pošte, te ugovor/narudžba koji potrošač raskida).

U skučaju jednostranog raskida ugovora potrošač snosi izravne troškove povrata robe, i dužan je vratiti robu TDS-u d.o.o. neoštećenu, u originalnoj ambalaži, bez nepotrebnog odgađanja, putem pružatelja poštanskih usluga, zajedno s računom, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora prodavatelju. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka naprijed navedenog roka poslao robu prodavatelju. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

TDS d.o.o. dužan je bez odgađanja, najduže u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti potrošača o jednostranom raskidu ugovora, vratiti potrošaču što je platio, ali ne prije nego što mu roba bude vraćena. Povrat novca bit će vraćen na isti način na koji je potrošač izvršio uplatu. U slučaju da je roba koju potrošač vraća oštećena i nije za daljnju prodaju, TDS d.o.o. nije obvezan prihvatiti povrat takve robe. U slučaju da je robi rukovanjem potrošača umanjena vrijednost, TDS d.o.o. ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća potrošaču.

Zabrana plaćanja unaprijed
Tijekom roka za jednostrani raskid ugovora zabranjeno je zahtijevati od potrošača bilo kakvo plaćanje unaprijed. Zabrana se odnosi na bilo koju naknadu, uključujući plaćanje, davanje jamstava, rezervaciju novca na računima, izričito priznanje duga itd.

Ova zabrana ne odnosi se samo na plaćanje trgovcu nego i trećim stranama.

  Prima:
  TDS d.o.o.
  Varaždinska ulica, Odvojak III, br.4
  42000 Varaždin
  info@jurilica.com

  Ovime izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o prodaji slijedeće robe: